turning

 • 111turning out — gesinimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Degimo slopinimas. atitikmenys: angl. blanking; extinguishing; putting out; turning out rus. гашение; тушение …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 112turning moment — sukimo momentas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. torque moment; turning moment vok. Drallmoment, n; Drehmoment, n rus. вращательный момент, m; вращающий момент, m; момент вращения, m pranc. couple moteur, m; moment de rotation, m;… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 113turning angle — posūkio kampas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. turn angle; turning angle vok. Drehwinkel, m rus. угол поворота, m pranc. angle de rotation, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 114turning joint — lankstinė jungtis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. hinge joint; socket joint; turning joint vok. Gelenkkupplung, f rus. шарнирное соединение, n pranc. articulation, f; joint à charnière, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 115turning movement — apėjimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Apsupimas, kai puolančios pajėgos apeina priešo pagrindines gynybos pozicijas, kad užimtų objektus giliame priešo užnugaryje ir taip priverstų priešą palikti tas pozicijas ar nukreipti savo pagrindines …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 116turning point — krypties pakeitimo taškas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Minų operacijų sausumoje metu – minų lauko perėjos tako taškas, kuriame keičiasi jo kryptis. atitikmenys: angl. turning point pranc. point d’inflexion …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 117turning circle — The smallest circle in which a vehicle can turn, i.e., with the wheels on full lock. See turning radius …

  Dictionary of automotive terms

 • 118turning radius — The diameter of the circle created by the outer front wheel when making a full turn. There are two ways of measuring the turning radius: curb to curb and wall to wall. The latter is always larger because it takes into account front end overhang.… …

  Dictionary of automotive terms

 • 119turning lights — Lights on a motor vehicle to be used as signals in turning. 7 Am J2d Auto § 157 …

  Ballentine's law dictionary

 • 120turning engine — noun 1. : lathe 1 2. : a small engine for turning over a larger engine or turbine (as for inspection or adjustment) …

  Useful english dictionary